В ежегодната есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори, която Община Несебър организира на своята територия се включиха много граждани, фирми и организации.

В резултат на тяхното дейно участие в обявените пунктове бяха събрани 22,05 кг. негодни за употреба батерии, около 842 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и др.), 549 бр. енергоспестяващи осветителни тела и луминисцентни лампи.Събраните масово разпространени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД - гр. Варна.

Най-голяма активност беше отчетена в Несебър и к.к „Слънчев бряг“.

3

Община Несебър благодари на всички, които взеха участие в поредната кампания за разделно събиране на излязло от употреба специфично оборудване, тъй като голяма част от съставящите го компоненти не се рециклират по естествен начин. Това води не само до трайно замърсяване на околната среда, но има сериозни последици за здравето, поради вложените в електроните уреди  тежки метали.

Активността отчетена при тазгодишната кампания е по-голяма от предишни години и ние се надяваме тенденцията да се запази.

Общото количество разделно събрани отпадъци е 2 263 кг. 

Източник: http://faragency.bg/