Каним Ви на семинар на тема: ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО). Дата на провеждане и програма на събитието може да видите тук.